Blogg

Du betalar ett courtage hos Avanza för din aktiehandel

Courtaget är en avgift vilken du som investerare betalar till din mäklare för att få köpa och sälja aktier på deras plattform. Storleken på dessa avgifter varierar förstås ganska mycket mellan olika mäklarfirmor. Det är viktigt att ta hänsyn till storleken på courtaget när du gör dina affärer eftersom denna avgift påverkar hur mycket pengar du tjänar på dina investeringar. Dessutom finns det flera olika avgiftsstrukturer för courtage hos Avanza och andra nätmäklare. Läs vidare för att lära dig mer!

Det finns flera olika nivåer för courtage hos Avanza och andra mäklare

När du ägnar dig åt aktiehandel bör du vara medveten om kostnaden för dina affärer. Tänk därför på att:

  • Du får ofta betala en avgift när du köper eller säljer aktier. När du väljer mellan olika nätmäklare bör du bland annat ta hänsyn till hur mycket courtage du tvingas betala för dina affärer. Till syvende och sist påverkar nämligen dessa avgifter hur mycket pengar du kan tjäna på dina affärer. Till exempel kan du betala ett fast courtage hos Avanza som sträcker sig från 0 kr till 99 kr. Denna nätmäklare har även ett rörligt courtage på 0 % till 0,25 %.
  • Många mäklare har sänkt dessa avgifter på senare år. På senare år har det kommit en trend där mäklarna tar ut allt lägre avgifter när du köper och säljer aktier. Vissa mäklare erbjuder dig rent av möjligheten att göra sådana aktieaffärer helt kostnadsfritt. Detta gäller åtminstone om det totala värdet på ditt konto hos dem understiger ett visst värde, inte sällan omkring 50 000 kronor. Samtidigt kan de istället ta ut ganska höga valutaväxlingsavgifter, räntor och andra avgifter.

Summering av det här med avgifter för aktiehandel

För att summera det hela är alltså courtaget en avgift som du betalar till din mäklare för att få möjlighet att köpa och sälja aktier. Denna avgift kan antingen vara fast, rörlig eller en kombination av fast och rörlig. Dessutom skiljer sig avgifterna ganska mycket åt mellan de olika mäklare som verkar på den svenska finansmarknaden. Så se till att jämföra och välja en mäklare som har rimliga avgifter för den typ av aktiehandel som du ägnar dig åt!