Aktuellt

Länders tullar och handelspolitik

Många länders ekonomi har förbättrats dramatiskt under det senaste årtiondet, utöver återhämtningen inom länder, framför allt i Europa. Detta är inget problem för något land, men det skapar svårigheter för våra ledare. I sin desperation att få ekonomin tillbaka upp till full kapacitet ersätter de frihandel med mer protektionism. Kanske detta kunde ha undvikits, men det är uppenbart att politikerna inte förstår hur ekonomin fungerar. Inflationen är mycket hög och efterfrågan svag.

I och med framväxten av nya nationer i den globala ekonomin införs redan höjda tullar på import. När företag flyttar till länder som Kina och Indien, där tullarna är ännu högre, och priserna för konsumenten går upp också. Med importtullar så höga, verkar det nästan omöjligt att driva ett företag utan att använda importerade material och varor. De flesta företag har helt enkelt inte råd att köpa produkter i Europeiska länder, än mindre producera dem för våra konsumenter. Det är som om allas egen försörjningskedja och arbetskraft nu hålls som gisslan av politiska beslut.

Staten och näringslivet

Den politiska ledningen förstår inte den ekonomiska politiken eller hur världsekonomin fungerar. Deras rådgivare och särskilda intressegrupper säger alltid till dem att de måste få mer statlig inblandning, och handelshinder uppförda. Det sista ett företag eller en konsument vill är att se en tull på importerade produkter. Företag måste ta sina beställningar från kunder och inte förlita sig på politiker som föredrar att kallas ”internationella samfundet. Vad är orsaken till att många företag upphöra med sin verksamhet och flytta utomlands. Hellre än att införa ännu fler restriktioner och ny politik, kanske ledarna kunde sitta ner med små företag och konsumentgrupper, och räkna ut vad man ska göra med alla de nya möjligheter som den globala ekonomin. Kanske de kunde besöka vår nation, och prata med oss, och ta reda på hur man använder denna unika möjlighet att hjälpa ekonomin, istället för att förstöra den.

De måste se fördelarna för inhemsk tillverkning, och samtidigt måste de förstå att vi behöver handel, konkurrens och växa ekonomin. De bör inte använda vår lågkonjunktur som en ursäkt, eller en anledning att göra den amerikanska ekonomin till en internationell jätte, där tullar införs, och företag försöker skapa monopol på den inhemska marknaden.

Besök denna sida easteventomedia.se om näringslivet för vidare information.